Join the Kayak Caravan and paddle alongside the Climate March on Saturday!

Greenpeace is coordinating a Kayak Caravan that will paddle alongside the march on Saturday and we are still looking for paddlers to join us! If you have experience in kayaking you can  join us with your own kayak, or you can borrow one from us, we have 8 single kayaks and 7 doubble kayaks. If you would like to join the kayak caravan, send an email to hhagbom@greenpeace.org, with contact info and if you have your own kayak or would like to borrow one.

Everyone who is joining the caravan will meet at 12.00 at @Kayak Republic at Børskaj 12 for a briefing and from Kayak Republic the caravan will start at 13.45. See you Saturday! <3

Folkets Klimamarch Harbor March Route Announced

Vær med til smuk march omkring Københavns Havn! Vi har valgt denne rute også for at minde alle om at klimaforandringerne bla. betyder havspejlsstigninger med store konsekvenser for Danmark og andre lavtliggende lande. Vi starter på Christiansborg Slotsplads med nogle få taler, musik, og gratis ansigtsmaling til børn og slutter samme sted igen med en festlig aktion efter en smuk og sjov march rundt om havnen hvor vi får selskab af kajaktivister og vores gratis Nettobåd (tilmelding påkræves, følg linket http://bit.ly/2oFfsTa ) for de der har vanskeligt ved at gå ruten (børnefamilier, folk med begrænset mobilitet). Her nedenfor kan du se march ruten. Vi ses på lørdag kl. 13.00!

Join us for a beautiful walk along the Copenhagen harbor! This route also serves to call attention to rising sea levels, one of the many threats caused by climate change in Denmark and in low-lying countries around the world. We start at Christiansborg with a short rally with speakers, music, and free facepaint for children, and end there again for a group action after a lively march around the harbor accompanied by kayaktivists and our free 'tourist' boat (sign up by following the link http://bit.ly/2oFfsTa ) especially for those who find marching a challenge (those with small kids, anyone with limited mobility). Below you will find the march route. See you Saturday at 13:00!

Announcing: #RSVPNoNorthSeaOilandGas Mock-Wedding action at Folkets Klimamarch København

Folkets Klimamarch København 2017 inkluderer en fredelig og festlig protest aktion mod Nordsøaftalen mellem Mærsk og de fleste af Folketingets partier om yderligere udvinding af olie og gas i nordsøen. Vær med til at protestere mod den uhellige union mellem de to parter når vi holder mock-wedding på Slotspladsen.

The People's Climate March Copenhagen 2017 will include a peaceful and artistic protest action against the North Sea Agreement between Maersk Oil and most of the Danish Parliament a.k.a. Folketing's, parties on further extraction of oil and gas in the North Sea. Join us as we crash this unholy union by holding mock-wedding at Slotspladsen where we will call for people over profits, health over wealth! #KlimamarchKBH#ClimatemarchCPH #peoplesclimate

People's Climate March Copenhagen Press Release (English)

FOR IMMEDIATE RELEASE

April 24, 2017

 

Contact:

Colleen Carroll

+45 29994904

info@klimamarchkbh.com

www.klimamarchkbh.com

 

København Joins The People’s Climate Movement for A Global Day of Mass Mobilization

on Saturday 29, April 2017

Including a Mock Wedding at Christiansborg to Protest Folketinget-Mærsk Agreement and a March Around the City’s Historic Harbor

 

Program Featuring: Greenlandic Writer Aka Niviâna, Environmental Activist Sille Bjelke, Anti-Privatization Activist Caroline Bjerglund Andersen, North Sea Agreement Expert Rasmus Nordqvist, and Musical Performance by Small Time Giants.

Copenhagen, Denmark — Thousands have committed to march in Copenhagen on April 29, 2017 for rapid and responsive climate action to protect people and the environment. The march in Copenhagen is one of over 300 happenings nationwide and internationally. Inspired by the historic People’s Climate Mobilization in Washington, D.C., April 29 2017 marks the 100th day of the Trump administration, a symbol of the global systems that threaten the future of our planet and the safety of our communities.

In Copenhagen, organizers and activists have just announced a mock wedding to amplify dissatisfaction with the agreement between Parliament and Mærsk Oil to use public funds to subsidize further oil and gas exploitation in the North Sea. “We believe this decision is reckless when we know the global carbon budget, which dictates that more than 2/3 of existing fossil fuel reserves must be kept in the ground. The decision completely undermines Danish legitimacy in the global effort to mitigate climate change. How can Danish politicians ask poorer countries to contribute to climate change mitigation in international negotiations while promoting fossil fuel industry at home?” shared Jens Friis Lund, a march co-organizer.

Additionally, the event will include key speakers focusing on a variety of aspects of the of the climate crisis and alternative ways forward, a lively march around the harbor accompanied by kayaktivists, live music, face painting stations for children, participatory peaceful resistance, celebration of community and more.

The program emphasizes a broad demand for responsible political and grassroots led action to address climate change and intersecting social justice issues. “The march embodies our core values and demands; putting concerns for people and environment before economic growth, calling on Denmark to lead the international community in centering the voices, concerns, and aspirations of those nations and individuals who disproportionately bear the heaviest burdens of climate change, and reclaiming the systems of power that allow a small elite to control the fate of the many.” said Colleen Carroll, one of the march co-organizers.  

The event is independently organized by small grassroots network of concerned residents driven by a sense of urgency and responsibility to reclaim the power and move the world in more just and environmentally safe direction. They are working in coalition with Danish & international organizations. Twenty-nine Danish organizations have put their support behind the march, from a community garden, to Black Lives Matter – Denmark, to the main Danish environmental organizations and networks. “This global movement is increasingly diverse – including here in Denmark. Regular people are realizing that the climate is already changing, with dire consequences to people also here at home, and that our politicians are not taking credible actions to mitigate it.” another co-organizer Rebecca Rutt added.

A series of march pre-events over the past weeks have increased awareness about the march and the risks from climate change including film screenings and a dance flashmob in the city center. On Sunday the 23rd, KU students organized the ‘Climate March Bike Ride’ where cyclists in swim gear and snorkel masks biked around Copenhagen city distributing flyers for the march.

To Change Everything, We Need Everyone.

 

Follow the conversation across social media:

Facebook @climatemarchcph

Twitter @climatemarchcph

Instagram @climatemarchcph

#KlimamarchKBH

#ClimatemarchCPH

#RSVPNoNorthSeaOilandGas

 

www.klimamarchkbh.com

For more information or press inquiries contact: info@klimamarchkbh.com

Images & Video: https://www.klimamarchkbh.com/images-video/

For more information on People’s Climate Marches around the world, visit peoplesclimate.org

 

#####

 

Folkets Klimamarch København Press Release (Dansk)

Afsender: Jens Friis Lund

Talsperson for Folkets Klimamarch København 2017, jens@ifro.ku.dk, mobil 2062 7706

Marchen’s hjemmeside med værdigrundlag og paroler, video/billede materiale og facebook event-side.

Titel: Folkets Klimamarch København 2017 inkluderer en ’mock-wedding’ aktion i protest over Nordsøaftalen mellem Folketinget og Mærsk

Underrubrik: Flere tusind mennesker vil gå til Folkets Klimamarch København der finder sted den 29. April 2017. Det er dagen hvor Trump administrationen har siddet 100 dage og marchen organiseres i solidaritet med Peoples’ Climate Marches overalt i verden. Marchen stiller krav om ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed og inkluderer en ’mock-wedding’ aktion i protest mod Nordsøaftalen mellem Folketinget og Mærsk.

Mock-wedding mellem Folketinget og Mærsk: Med Nordsøaftalen underminerer danske politikere det internationale danske lederskab i kampen mod klimaforandringerne. Vi ved at omkring 80 pct. af de kendte fossile reserver – olie, gas og kul – ikke kan udnyttes hvis vi skal nå Paris målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. Når danske politikere alligevel vælger at subsidiere fortsat udnyttelse af olie og gas i Nordsøen kan de ikke kræve at andre, ofte fattigere, lande skal påtage sig ansvar for at begrænse deres CO2 udledninger med de dertil hørende økonomiske omkostninger. ”Aktionen er en protest mod dette hykleri blandt danske politikere.” siger Colleen Carroll, en af de frivillige organisatorer bag marchen.

100 dage for Trump: Folkets Klimamarch København 2017 finder sted på dagen hvor Trump har siddet i 100 dage. Marchen er derfor også en protest mod Trump’s administration som er domineret af repræsentanter for globale virksomheder, særligt inden for kul- og olie-industrien, og udgør en global trussel mod ansvarlig klimapolitik og menneskerettigheder. På dagen er der People’s Climate Marches i 300 byer verden over – den største af disse finder sted i Washington DC. Folkets Klimamarch er dermed den tredje i rækken af marcher mod Trump i år – Women’s March 19. januar, March for Science 22. April og nu Folkets Klimamarch 29. April. ”Mange af de frivillige og organisationerne bag har været med i alle tre demonstrationer og vi vil blive ved med at byde Trump’s administration trods!” udtaler Rebecca Rutt, en af de frivillige organisatorer bag både Women’s March og Folkets Klimamarch.

Bred opbakning og inklusion: Folkets Klimamarch København 2017 skiller sig ud ved at være organiseret af en lille gruppe frivillige, men med bred opbakning fra hele 30 partner organisationer! Marchen samler dermed en meget bred koalition af organisationer der alle ønsker en mere ansvarlig klimapolitik. Der er fokus på inklusion og organisatorerne har således en lejet en båd så folk med begrænset førlighed kan deltage og arbejder for at have simultantolkning af talerne til engelsk og arabisk på dagen.

Aktion på vand og land: Ruten for Folkets Klimamarch København 2017 går fra Christiansborg Slotsplads over Knippelsbro og langs havnebassinet på Christianshavnsiden over cirkelbroen ned til Langebro og så tilbage over denne mod slotspladsen. Der vil være kayaktivister og både på vandet med marchdeltagere hvilket vil binde aktion på vand og land sammen i en farverig og festlig demonstration langs Københavns Havn.

Følg os på sociale medier:

Facebook @climatemarchcph

Twitter @climatemarchcph

Instagram @climatemarchcph

#KlimamarchKBH; #ClimatemarchCPH; #RSVPNoNorthSeaOilandGas

Udvidelse af København Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen By Poul Kattler

Udvidelse af København Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen

En klimaretssag kan blive nødvendig for at sikre Danmarks bidrag i de fælles internationale bestræbelser på at indfri målet i den globale klimaaftale. Når Københavns Lufthavn for nyligt har meldt ud, at man planlægger en udvidelse til omkring 20 milliarder kroner der skal øge antallet af passagerer fra 24 mio. årligt til 40 mio., samt øge antal flyforbindelser fra 78 til 124, ja så møder det tilsyneladende ingen løftede øjenbryn blandt de politiske beslutningstagere. Men faktum er, at en sådan udvidelse med sikkerhed vil torpedere de målsætninger der ligger i den klimaaftale som Danmark i fællesskab med 192 lande har indgået i Paris. 

At en fortsat og hastig øgning af lufttransportens CO2-udledninger er uforenelig med Paris-aftalens klimamålsætninger, er netop hvad en Østrigsk domstol har konkluderet. De 3 dommere slog nemlig med en dom afsagt den 3. februar 2017 fast, at opførelsen af n ny og tredje landingsbane i Wiens lufthavn vil være ulovlig, eftersom skadevirkningerne fra den øgede CO2-udledning overstiger samfundsgevinsten, og fordi en ny landingsbane vil arbejde imod landets løfte til klima-aftalen fra Paris.

At en domstol i sin afgørelse på den måde vægter hensynet til klima- og miljø ved etablering af nye større offentlige infrastruktur projekter er en relativt ny udvikling, men beslutningen ses som en bekræftelse af østrigernes forfatningsmæssige ret til et rent miljø, herunder beskyttelse mod virkningerne af klimaforandringer. Dommerne medgav i deres vurdering, at en ekstra landingsbane og den deraf følgende øgede flytrafik ville have positive økonomiske aspekter, men at man efter rettens opfattelse ikke kunne retfærdiggøre det ekstra CO2-udslip. En øget partikel-luftforurening og tab af produktivt landbrugsjord blev også nævnt som overvejelser i afgørelsen.

En lignende klima-retssag, med fokus på borgernes forfatningsmæssige rettigheder til et rent miljø og en beboelig fremtid omfatter også den såkaldte ”Urgenda sag” fra 2015 i Holland, hvor en domstol beordrede den hollandske regering til at reducere udledningen af rivhusgasser for at beskytte borgerne.

Af andre sager kan nævnes en retssag indgivet af 21 børn i USA, der hævder, at den føderale regering overtræder forfatningen ved ikke at gøre nok for at beskytte kommende generationer fra global opvarmning.

For ganske nyligt er en tilsvarende retssag rejst i Norge, hvor sagsøgerne beder Oslo Tingrettom at blokere for regeringens tilladelse til offshore olieboring. Retssagen starter til november 2017. Man henviser til den norske grundlovs paragraf 112, hvor der står, at naturen skal bruges på en måde, så det ikke går ud over de kommende generationer. 

En retssag mod lufthavnsudvidelsen i Københavns Lufthavn kan måske på lignende måde være nødvendig for at sikre, at Danmark kan indfri sine forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. Når ikke den udøvende og lovgivende magt har modet og evnen til at sikre en beboelig klode, så kan retssystemet benytte sin dømmende magt til at gribe ind.

>> Se den videnskabelige dokumentation for flyenes skadelige virkninger for klimaet

http://baeredygtigtrafik.dk/nyheder/302-sa-skadelig-er-flytrafik-for-klimaet

>> Kom til brainstorm om at organisere modstanden mod lufthavnsudvidelsen

https://www.facebook.com/events/337117383352425/

 

Demonstration mod CETA by Afrika Kontakt

Folketinget snart skal tage stilling til den vidtgående handelsaftale mellem EU og Canada (CETA). Bliver aftalen vedtaget, kan den få store konsekvenser for vores forbrugerbeskyttelse, demokratiske beslutningsprocesser og mulighed for at fremme ambitiøse klima og miljøtiltag.
Med CETA skal EU-landenes fremtidige love og regler nemlig udformes, så de tager endnu større hensyn til multinationale selskabers interesser end de gør i dag. Helt konkret betyder det, at landene får sværere ved at stille ambitiøse krav på områder som eksempelvis forbrugerbeskyttelse og klima og miljø.

Et af de mest kontroversielle punkter i CETA-aftalen er særdomstolen Investor State Dispute Settelement (ISDS eller ICS). Det er en domstol, hvorigennem multinationale virksomheder kan anlægge sag mod et land, hvis de vurderer at ny lovgivning i det pågældende land vil mindske selskabets forventede profit. Der er ingen grund til at tro, at dette ikke vil have omfattende konsekvenser for ambitiøse klimatiltag.

De canadiske miljø- og forbrugerorganisationer ved hvor galt det kan gå. Siden NAFTA-aftalen mellem Canada, USA og Mexico trådte i kraft i 1994, har canadiske politikere været under pres pga et stigende antal sagsanlæg, og det er gået hårdt ud over især canadisk miljøpolitik. Så allerede inden CETA er blevet godkendt, har vi fået en forsmag på, hvad der er i vente. I Canada fører en virksomhed sag mod delstaten Quebecs midlertidige stop for fracking. I EU blev et direktiv, som ville have dæmmet op for import af det klima- og miljøbelastende tjæresand fra Canada, udvandet af hensyn til den nye handelsaftale. I Tyskland fører svenske Vattenfall sag mod det tyske nej til atomkraft, en sag Vattenfall sandsynligvis vil vinde, hvis CETA bliver en realitet. Handelsaftalen CETA handler derfor om meget mere end toldsatser og muligheder for øget samhandel. CETA handler i høj grad om hvem der får lov til at styre hvilken udvikling vores samfund skal tage. Helt konkret handler det om hvor langt vi er villige til at gå for øget vækst på bekostning af mennesker, klima og miljø.

EU’s mål er ikke bare forhandle en sådan frihandelsaftale på plads med Canada, men forbereder også lignende aftaler med en lang række andre lande. På den måde er CETA en slags generalprøve for et større projekt, som handelsaftalen med USA, TTIP, er hjørnestenen i. Går CETA uden videre igennem EU’s nationale parlamenter i den kommende tid, er vejen banet for flere af samme slags.


Derfor siger blandt andre FOA, Greenpace og Forbrugerrådet TÆNK nej tak til CETA-aftalen. De er dermed på linje med størstedelen af den europæiske fagbevægelse, miljøbevægelserne og forbrugerorganisationerne samt millioner af borgere i EU, der siger nej til CETA.

KOM MED TIL DEMONSTRATION DEN 23. MARTS: https://www.facebook.com/events/313916535672578/

Hvad er CETA?
- CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, er en frihandelsaftale mellem EU og Canada. Hovedpointen bag aftalen er at øge markedsadgangen samt at øge handlen mellem de to parter ved helt at fjerne eller sænke handelsbarrierer, harmonisere godkendelsessystemer og øge virksomheders investeringsbeskyttelse.
- CETA er TTIP’s tvilling, en aftale med de samme grundlæggende regler, der skal tillægge hensynet til handel og udenlandske virksomheder større vægt i beslutningsprocesserne i både EU og på nationalt plan
- Aftalen skal ratificeres i 38 nationale og regionale parlamenter i hele EU, herunder i

Plan a Klimamarch 'Pre-Event'

People’s Climate March Copenhagen 2017 invites everyone to support the change we need by mobilizing in the weeks leading up to April 29. The program on April 29th will include workshops, direct actions, interactive installations, music, speeches, participatory peaceful resistance through art, celebration of community, a march, and more. At the heart of this Day of Mass Mobilization is a return to a more grassroots approach to public action, which requires coalition and participation. This is why we are sending out a call to all our supporters, as organizations and individuals, to take initiative and hold ‘pre-events’ under the umbrella of Folkets Klimamarch, in advance of 29 April, 2017. Pre-events help the message and values of the march to reach the wider community.

The spectrum of possible pre-events over the coming weeks is limited only by your imagination; from Friday bar or morgenfest/danse ‘for a cause’, to guerilla gardening workshops, film screenings, to roundtable discussions about climate refugees and Danish immigration policy, to flashmobs, artivism workshops, slogan & sign making sessions, to potlucks - whatever you think sounds engaging!

Each of YOU has your own unique networks – and we want you to mobilize them to hold events that bring awareness and excitement to the Day of Mass Mobilization. The event does not have to be specifically about climate change. If you share the movement’s values, use your knowledge and power to draw attention to it – in colorful and creative ways. We infact encourage you to think beyond climate and connect the dots to other movements, struggles, and points of interest.

Here are ways that your event can support Klimamarch:

·      Frame and promote your pre-event as ‘In support of the People’s Climate March, we hold this event…’. This will draw people’s attention to the march and help to demonstrate that people in all kinds of sectors, groups, and affiliations recognize the need for rapid and responsible climate action. This is the most important part of the pre-events! 

·      Empower your participants to get involved in the march by attending, volunteering, or if they have a specific skill or connection that could be an asset to the movement, to get in touch with us directly.

·      Help us fundraise, by either including our MobilePay number and asking for donations, and/or by organizing a sharing scheme, for instance if there are charges for tickets/admission, consider giving a percentage toward the march.

We will promote your event! Please remember to share it with us, so we can include it on the People’s Climate March page. 

The hope is that through all of these, we will draw attention to how the issues affect all of us. No one is out of reach. And everyone is needed to demand the necessary change. To Change Everything, We Need Everyone!

Planlæg en Klimamarch ’Pre-Event’

Folkets klimamarch København 2017 inviterer til mobilisering i ugerne op til den 29. April. Programmet for den 29. April indeholder workshops, interaktive installationer, musik, taler, kunst, mm. før vi går mod Christiansborg.

For at skabe opmærksomhed om og opbygge engagement vil vi gerne mobilisere græsrødderne i ugerne op til selve marchen. I denne ånd skriver vi nu til alle de der bakker op om marchen – individer såvel som organisationer – med en opfordring om at tage initiativ til afholdelse af ’pre-events’ op til den 29. April.

Vi håber at se en mangfoldighed af pre-events, herunder fredagsbarer, morgenfest/dans, filmaftener, debatarrangementer, kunstinstallationer, skiltelavnings-happenings, sammenskudsgilder mm. Kun fantasien sætter grænser! Klima handler også om social uretfærdighed. Events må derfor meget gerne handle om andet end klima!

Vi har brug for dig og dit unikke netværk til at afholde pre-events der skaber opmærksomhed og energi omkring Folkets Klimamarch!

Her er nogle idéer til hvordan din event kan støtte klimamarchen:

·      Annoncér din event som en pre-event ”Vi afholder dette for at bakke op om Folkets Klimamarch…”. Derved skaber du opmærksomhed om marchen og viser bredden af den bevægelse der kræver hurtig og ansvarlig aktion på klima området. Dette er det vigtigste ved en pre-event!

·      Støt deltagerne i dit pre-event i at blive involveret i selve marchen ved at deltage i marchen og/eller blive frivillige.

·      Hjælp os med at rejse midler til marchen ved enten at give dit MobilePay nummer og bede om donationer og/eller ved at donere en andel af et evt. billetsalg til marchen

Vi vil meget gerne gøre reklame for din event! Så husk at fortælle os om din event så vi kan slå den op på hjemmesiden for Folkets Klimamarch!

Vær med os når vi skaber opmærksomhed om klimaforandringerne og social uretfærdighed! For at ændre alt, har vi brug for alle!