Udvidelse af København Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen By Poul Kattler

Udvidelse af København Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen

En klimaretssag kan blive nødvendig for at sikre Danmarks bidrag i de fælles internationale bestræbelser på at indfri målet i den globale klimaaftale. Når Københavns Lufthavn for nyligt har meldt ud, at man planlægger en udvidelse til omkring 20 milliarder kroner der skal øge antallet af passagerer fra 24 mio. årligt til 40 mio., samt øge antal flyforbindelser fra 78 til 124, ja så møder det tilsyneladende ingen løftede øjenbryn blandt de politiske beslutningstagere. Men faktum er, at en sådan udvidelse med sikkerhed vil torpedere de målsætninger der ligger i den klimaaftale som Danmark i fællesskab med 192 lande har indgået i Paris. 

At en fortsat og hastig øgning af lufttransportens CO2-udledninger er uforenelig med Paris-aftalens klimamålsætninger, er netop hvad en Østrigsk domstol har konkluderet. De 3 dommere slog nemlig med en dom afsagt den 3. februar 2017 fast, at opførelsen af n ny og tredje landingsbane i Wiens lufthavn vil være ulovlig, eftersom skadevirkningerne fra den øgede CO2-udledning overstiger samfundsgevinsten, og fordi en ny landingsbane vil arbejde imod landets løfte til klima-aftalen fra Paris.

At en domstol i sin afgørelse på den måde vægter hensynet til klima- og miljø ved etablering af nye større offentlige infrastruktur projekter er en relativt ny udvikling, men beslutningen ses som en bekræftelse af østrigernes forfatningsmæssige ret til et rent miljø, herunder beskyttelse mod virkningerne af klimaforandringer. Dommerne medgav i deres vurdering, at en ekstra landingsbane og den deraf følgende øgede flytrafik ville have positive økonomiske aspekter, men at man efter rettens opfattelse ikke kunne retfærdiggøre det ekstra CO2-udslip. En øget partikel-luftforurening og tab af produktivt landbrugsjord blev også nævnt som overvejelser i afgørelsen.

En lignende klima-retssag, med fokus på borgernes forfatningsmæssige rettigheder til et rent miljø og en beboelig fremtid omfatter også den såkaldte ”Urgenda sag” fra 2015 i Holland, hvor en domstol beordrede den hollandske regering til at reducere udledningen af rivhusgasser for at beskytte borgerne.

Af andre sager kan nævnes en retssag indgivet af 21 børn i USA, der hævder, at den føderale regering overtræder forfatningen ved ikke at gøre nok for at beskytte kommende generationer fra global opvarmning.

For ganske nyligt er en tilsvarende retssag rejst i Norge, hvor sagsøgerne beder Oslo Tingrettom at blokere for regeringens tilladelse til offshore olieboring. Retssagen starter til november 2017. Man henviser til den norske grundlovs paragraf 112, hvor der står, at naturen skal bruges på en måde, så det ikke går ud over de kommende generationer. 

En retssag mod lufthavnsudvidelsen i Københavns Lufthavn kan måske på lignende måde være nødvendig for at sikre, at Danmark kan indfri sine forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. Når ikke den udøvende og lovgivende magt har modet og evnen til at sikre en beboelig klode, så kan retssystemet benytte sin dømmende magt til at gribe ind.

>> Se den videnskabelige dokumentation for flyenes skadelige virkninger for klimaet

http://baeredygtigtrafik.dk/nyheder/302-sa-skadelig-er-flytrafik-for-klimaet

>> Kom til brainstorm om at organisere modstanden mod lufthavnsudvidelsen

https://www.facebook.com/events/337117383352425/