Planlæg en Klimamarch ’Pre-Event’

Folkets klimamarch København 2017 inviterer til mobilisering i ugerne op til den 29. April. Programmet for den 29. April indeholder workshops, interaktive installationer, musik, taler, kunst, mm. før vi går mod Christiansborg.

For at skabe opmærksomhed om og opbygge engagement vil vi gerne mobilisere græsrødderne i ugerne op til selve marchen. I denne ånd skriver vi nu til alle de der bakker op om marchen – individer såvel som organisationer – med en opfordring om at tage initiativ til afholdelse af ’pre-events’ op til den 29. April.

Vi håber at se en mangfoldighed af pre-events, herunder fredagsbarer, morgenfest/dans, filmaftener, debatarrangementer, kunstinstallationer, skiltelavnings-happenings, sammenskudsgilder mm. Kun fantasien sætter grænser! Klima handler også om social uretfærdighed. Events må derfor meget gerne handle om andet end klima!

Vi har brug for dig og dit unikke netværk til at afholde pre-events der skaber opmærksomhed og energi omkring Folkets Klimamarch!

Her er nogle idéer til hvordan din event kan støtte klimamarchen:

·      Annoncér din event som en pre-event ”Vi afholder dette for at bakke op om Folkets Klimamarch…”. Derved skaber du opmærksomhed om marchen og viser bredden af den bevægelse der kræver hurtig og ansvarlig aktion på klima området. Dette er det vigtigste ved en pre-event!

·      Støt deltagerne i dit pre-event i at blive involveret i selve marchen ved at deltage i marchen og/eller blive frivillige.

·      Hjælp os med at rejse midler til marchen ved enten at give dit MobilePay nummer og bede om donationer og/eller ved at donere en andel af et evt. billetsalg til marchen

Vi vil meget gerne gøre reklame for din event! Så husk at fortælle os om din event så vi kan slå den op på hjemmesiden for Folkets Klimamarch!

Vær med os når vi skaber opmærksomhed om klimaforandringerne og social uretfærdighed! For at ændre alt, har vi brug for alle!