Folkets Klimamarch Harbor March Route Announced

Vær med til smuk march omkring Københavns Havn! Vi har valgt denne rute også for at minde alle om at klimaforandringerne bla. betyder havspejlsstigninger med store konsekvenser for Danmark og andre lavtliggende lande. Vi starter på Christiansborg Slotsplads med nogle få taler, musik, og gratis ansigtsmaling til børn og slutter samme sted igen med en festlig aktion efter en smuk og sjov march rundt om havnen hvor vi får selskab af kajaktivister og vores gratis Nettobåd (tilmelding påkræves, følg linket http://bit.ly/2oFfsTa ) for de der har vanskeligt ved at gå ruten (børnefamilier, folk med begrænset mobilitet). Her nedenfor kan du se march ruten. Vi ses på lørdag kl. 13.00!

Join us for a beautiful walk along the Copenhagen harbor! This route also serves to call attention to rising sea levels, one of the many threats caused by climate change in Denmark and in low-lying countries around the world. We start at Christiansborg with a short rally with speakers, music, and free facepaint for children, and end there again for a group action after a lively march around the harbor accompanied by kayaktivists and our free 'tourist' boat (sign up by following the link http://bit.ly/2oFfsTa ) especially for those who find marching a challenge (those with small kids, anyone with limited mobility). Below you will find the march route. See you Saturday at 13:00!