Folkets Klimamarch København

Den 29. April 2017 går vi i København i solidaritet med folk verden over som kæmper for en ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed. Klimaforandringerne skader os alle. Krig, tørke, oversvømmelser, og storme skaber allerede nu kaos og ødelæggelser kloden over - også i Danmark.


Derfor beder vi alle om at gå:
• For at sætte mennesker og miljø før økonomisk vækst
• For politisk handling fremfor en individualisering af klimaansvar via ændrede forbrugsvaner
• For et Danmark der vil kæmpe for en større stemme i den internationale klimadebat til de nationer, grupper og individer der er mest sårbare overfor klimaforandringerne
• For et bæredygtigt og solidarisk Danmark hvor få har for meget og færre for lidt


Den globale People’s Climate Movement har valgt den 29. April, 2017 da denne dato markerer Donald Trump’s første 100 dage som præsident. Trump’s administration er domineret af repræsentanter for globale virksomheder og udgør en global trussel mod ansvarlig klimapolitik og menneskerettigheder, og Trump selv har endda truet med at trække USA ud af Paris aftalen. Og Trump er blot et fremtrædende symbol på en bredere tendens. Overalt ses en tendens mod privatisering, stigende ulighed, og hensynsløs udnyttelse naturressourcer til skade for klimaet, miljøet og almindelige menneskers livsmuligheder.
Heldigvis ser vi også en reaktion i form af folkelige bevægelser og modstand rundt om i verden, herunder en lang række tiltag for at modvirke ulighed, sexisme, racisme, fremmedhad og fordomme her i Danmark. Med Folkets Klimamarch 2017 vil vi vise solidaritet med alle disse folkelige bevægelser!

En dag med massemobilisering:
Som en del af en global bevægelse vil vi i København skabe en dag med massemobilisering. Vi starter med workshops, forskellige aktioner, musik, taler, kunst, og fest i gaden og samles så i en massiv march mod Christiansborg. Dér vil vi lave kollektiv aktion foran porten til det danske Folketing (Detaljer følger).

Hvem vi er:
Vi er et lille netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Vi er drevet af en følelse af ansvar for at bevæge verden i en mere social retfærdig og miljømæssigt bæredygtig retning. Vi samarbejder med danske og internationale organisationer der arbejder for samme mål.

Hvordan du kan involvere dig:
Vi har brug for dig - dine ideer, din tid, din krop – for at skabe den største og mest effektfulde klimaevent i Danmark nogensinde! Hold derfor øje med denne side hvor vi løbende vil informere om marchen den 29. April, samt om arrangementer op til dagen hvor vi vil mødes og mobilisere.

Frivillige - Hvis du hjælpe på selve dagen for marchen og/eller før kan du kontakte vores frivillig-koordinator Mary på peoplesclimatemarchdk@gmail.com.
Donationer - Enhver donation – stor eller lille – vil blive dybt værdsat! Alle donationer vil blive anvendt til at dække omkostningerne forbundet med at afholde denne begivenhed, såsom leje af scene og lydudstyr. Et eventuelt overskud vil blive doneret til en dansk organisation, der arbejder for at fremme menneskerettigheder og/eller en ansvarlig klimapolitik. Vi fremlægger naturligvis et fuldt regnskab for donationer (anonymiseret med mindre vi eksplicit får at vide at vi må offentliggøre givers navne) og udgifter. Støt gerne via mobile pay til vores donationskoordinator Nora på +45 7137 8587.

Følg os på Facebook, Instagram og Twitter for inspiration og opdateringer!