FOLKETS KLIMAMARCH KØBENHAVN 2019

FBbanner.jpg

Partnere:
350 Klimabevægelsen DK / NOAH / Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark) / Greenpeace Denmark / Omstilling Nu / Rådet for Bæredygtig Trafik / Verdens Skove / Bedsteforældrenes Klimaaktion / TIDTILFRED-aktivmodkrig / Black Lives Matter Denmark CARE Danmark / Sex & Samfund / Det Økologiske Råd / Klimakollektivet / Skifergas NEJ TAK / Fredsvagten ved Christiansborg / Vedvarende Energi / UngEnergi / Oxfam IBIS / Danmarks Naturfredningsforening / WWF / Cyklistforbundet / Materiale Centralen / Global Aktion (tidl. Afrika Kontakt) / CONCITO / Red Orangutangen / Den Grønne Studenterbevægelse / Folkekirkens Nødhjælps Ungdom / Amnesty International Danmark / Klimastrejke - Fridays For Future Denmark / Nyt Europa / Øko-net / BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening / Plastic Change /

Event beskrivelse

(In english below)

GØR VALGET TIL ET KLIMAVALG - VI MARCHERER UNDER VALGKAMPEN

Folketingsvalget 2019 står for døren. Derfor vil Folkets Klimamarch København igen gå i gaderne. Det gør vi den næstsidste lørdag før valget, d. 25. maj kl. 13:00 på Christiansborg Slotsplads.

Klimakrisen er over os - og vi har travlt. Derfor skal klima være det vigtigste emne under den kommende valgkamp. Lad os vise folketingskandidaterne, at vi vil have handling - nu!

DERFOR BEDER VI ALLE OM AT GÅ:

- For en grøn omstilling, som starter umiddelbart efter valget, og som sikrer at det danske klimaaftryk halveres i 2030 og går i nul i 2040
- For en grøn omstilling, som bygger på social retfærdighed og medmenneskelighed
- For et Danmark, som sætter mennesker og miljø før økonomisk vækst
- For et Danmark, der viser vejen globalt ved at blive et miljømæssigt bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund
- For et Danmark, som internationalt kæmper for at give en større stemme og støtte til de nationer, grupper og individer der er mest sårbare over for klimaforandringerne

Vi samles for at viser opbakning til alle politikere, der tør tage de modige beslutninger, der skal til for at afværge klimakrisen. For hver dag uden handling bliver problemet sværere at løse, og derfor vil vi inden valget samles om at give et klart klimamandat til vore politikere - uanset hvilket parti de måtte tilhøre.

Vi ønsker at skabe en inkluderende og mangfoldig begivenhed, som kan samle folk på tværs af alder, baggrund, partitilhørsforhold, osv. Vi vil løbende informere om marchen på Folkets Klimamarch København, denne side, og på vores hjemmeside www.klimamarchkbh.com.

Folkets Klimamarch arrangeres igen i år af et netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Marchen støttes af en voksende gruppe af organisationer som alle arbejder for ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed.

Vil du hjælpe?

Hvis du vil hjælpe på selve dagen for marchen og/eller før kan du kontakte vores frivillig-koordinator ved at kontakte frivillig.klimamarch@gmail.com.
For andre spørgsmål, skriv til climatemarchcph@gmail.com.


***

MAKE THE ELECTION A CLIMATE ELECTION - WE’LL MARCH DURING THE CAMPAIGN

The 2019 Elections for Parliament are coming closer. The People’s Climate March Copenhagen are going into the streets again. We do that on 25th of May at 1 pm at Christiansborg Slotsplads.

Up to the parliamentary election, people will come together to demand climate justice and meaningful action – not just rhetoric – by the politicians. Every day without action the problem becomes harder to solve and therefore we will show our support to politicians who are willing to make the difficult decisions - no matter what their party affiliations are.

We work for an inclusive and diverse event that unites people across generations, background, political affiliations, etc. Just like last year, we are a network of concerned citizens from a mix of backgrounds and experience with grassroots mobilization. The march is supported by a growing coalition of organizations and networks at the forefront of fighting for responsible climate action and social justice.

We wish to create an inclusive and diverse event that can bring people together across generations, genders, political affiliations etc.

Please follow our community page Folkets Klimamarch København for announcements, related actions, news, volunteer opportunities, and developments. 

Just like last year, we are a small network of concerned people from a mix of backgrounds and experience with grassroots social mobilization. The march is supported by a growing coalition of local organizations and networks at the forefront of fighting for climate action and social justice. 

Take part in it

Reach out to our volunteer-coordinator at frivillig.klimamarch@gmail.com
if you wish to help us on the day of or before.

If you have other questions, contact us at climatemarchcph@gmail.com.