Partnere 2018

Folkets Klimamarch er et græsrodsinitiativ, der organiserer en solidaritetsmarch klimaaktioner, menneskerettigheder og økonomisk og social retfærdighed. Vi arbejder med en række partnere, både lokale og internationale, der er dedikeret til at fremme hurtig og ansvarlig klimaaktion og social retfærdighed. De omfatter grupper, netværk, foreninger og organisationer.

350 Klimabevægelsen DK / NOAH / Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark) / Greenpeace Denmark / Omstilling Nu / Rådet for Bæredygtig Trafik / Verdens Skove / Bedsteforældrenes Klimaaktion / TIDTILFRED-aktivmodkrig / Black Lives Matter Denmark ØKO-NET / CARE Danmark / Plastic Change / Sex og Samfund / Det Økologiske Råd / Klimakollektivet / Bicycle Innovation Lab / Skifergas NEJ TAK / Fredsvagten ved Christiansborg / Vedvarende Energi / UngEnergi / Landsforeningen for Økosamfund / Oxfam IBIS / Danmarks Naturfredningsforening / WWF / Cyklistforbundet / Materiale Centralen / Afrika Kontakt / Levende Hav / CONCITO / LetsGo / Mærk Kødet / Frederiksund Klimaforening /

Her kan du lærer mere om vores partnere. Nederst på siden kan du anmode om at blive partner.


 
NOAH---LOGO---TALL---COLOR.jpg

NOAH

NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth, som er verdens største miljønetværk med medlemmer i 77 lande. NOAHs vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk.

Grænserne for Jordens bæreevne er allerede overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning. En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer - uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed!


Klimabevægelsen

Klimabevægelsen i Danmark arbejder kun med fredelige aktionsformer og hverken arrangerer, opfordrer til, eller støtter nogen anvendelse af vold, hærværk eller andre ukonstruktive og destruktive aktioner.

Klimabevaegelsen.jpg

climaginationlogo.png

Climagination

Climagination ligger i skæringspunktet mellem kreativitet, klimavidenskab og samfund. Det er en platform for inspiration og skabelse som et svar på vores skiftende klima og tjener som en samlende kraft for at få folk involveret i klimaproblemet. Vi stræber efter fortællingen om, at vi har magt til at skabe den fremtidige verden, vi ønsker. Vores aktiviteter og mål er at: offentliggøre en årlig antologi af inspireret kreativt arbejde; vært pop up udstillinger og performance begivenheder; kurere ressourcer til undervisning og lokale erfaringer med at skabe arrangementer; værts kreativitet tilbagetrækninger og workshops til klima inspireret skrift, kunst og ydeevne; udgive en række børnebøger om klima lette et "design vores fremtid" virtuelle rum, hvor folk kan bidrage med deres ideer og ønsker til at skabe en vision; og at skabe et klimamuseum. Alle er velkomne til at bidrage!


Rådet for bæredygtig trafik

Rådet for Bæredygtig Trafik en en forening, som arbejder for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen på fossile brændstoffer.

Trafik er andet end biler. Bæredygtig trafik er: fodgængere, cyklister, letbaner, tog, busser og delebiler baseret på ikke-fossile brændstoffer. Dvs. transportformer som reducerer trængslen, luft og støjforureningen samt klimabelastningen.

RådetForBæredygtigTrafik.png

verdensskove-tagline-600_0-stor.jpg

Verdens skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven. Vores vision er, at den vilde skovnatur bliver bevaret og fremmet, og at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt. 
Vi skaber handlemuligheder for folk, der vil en verden med en rigere skovnatur.  

Vi finder nye måder at give den levende skov værdi for mennesker gennem politisk arbejde, kampagne- og oplysningsarbejde og konkrete projekter i regnskoven. 

Vi arbejder med skov inden for en række forskellige temaer i både Danmark og Latinamerika.

 


Bedsteforældrenes klimaaktion.png

Bedsteforældrenes klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaktion blev dannet i foråret 2017 som en temagruppe i Klimabevægelsen af bekymrede bedsteforældre, der er gået sammen om at gøre en aktiv forskel for at forbedre fremtidsudsigterne for generationen af børnebørn.

Bedsteforældrene laver klimaaktion ved dels at oplyse om løsninger på de menneskeskabte klimaforandringer og dels ved at være synlige i forbindelse med miljøsager og politiske valg med henblik på at lægge pres på politikerne for at få dem til at handle ansvarligt og retfærdigt.


Mellemfolkeligt samvirke actionaid logo.png

mellemfolkeligt samvirke

Sammen med lokale organisationer arbejder Mellemfolkeligt Samvirke for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Samtidig kæmper Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark og EU for politiske beslutninger, der tager højde for udviklingen i fattige dele af verden, fx ved at tage skridt mod et globalt fair skattesystem.

Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsbåret forening, der har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde. Vores indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for fattige mennesker, så de kan klare sig selv på lang sigt. I det konkrete arbejde er vores målgrupper primært kvinder og unge.


tid-til-fred-nyt-header_bred.png

tidtilfred - aktivmodkrig

Fælles udgangspunkt for gruppen ”TID TIL FRED – aktiv mod krig” er flg. teser:
Visionen er kort sagt; Verdensfred og et globalt samfund i solidaritet.

Følgende teser er udgangspunkt for gruppens arbejde: Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben, Frygten er krigens følgesvend – tryghed skabes kun med fred, Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig produktion og social omsorg, Krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader gennem mange generationer, Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber, Krig er terror og bringer ikke fred, Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle – samfundet er os, Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen – fremtiden er vores, Alle folkeslag har ret til at forsvare deres jord, frihed, demokrati og selvbestemmelse. Gruppen støtter desuden modstanden mod "handelsaftalen" TTIP (og dermed og CETA og TISA)


23755667_10154844541775706_1024961116918854426_n.png

greenpeace

Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig.
Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller
mellemstatslige organer såsom EU eller FN.


37081335_631272297237893_5237115148866420736_n.jpg

black lives matter

Black Lives Matter Denmark is a platform from which to actively address and protest minority racism against people of color by the police and justice system. 
The active focus will mainly be for Denmark and Northern Europe while also updating with relevant news an international level. 

BLM Denmark will mainly address L67 law resulting in the Guantamamo - Concentration Camp type jailings of non-criminal innocent asylum seekers and immigrants rotting in jails for months on end.


ØKO-NET-text.png

Øko-net er medlemsorganisation hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og hos 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som alle arbejder med opfølgningen på FN’s miljø- og udviklingskonference i Rio i 1992.

Øko-net er en folkeoplysningsorganisation, stiftet i januar 1994. Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, er det Øko-net’s formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling. Det erkendes mange steder – bl.a. i Agenda 21-dokumentet – at en helt afgørende forudsætning for faktisk at realisere en bæredygtig samfundsudvikling er en folkelig inddragelse.

Øko-net vil placere sig som et oplysende, formidlende og faciliterende bindeled imellem forskningen og de mere fagligt og politisk orienterede miljø- og udviklingsorganisationer og så det folkelige, praktiske niveau.


care_logo-e1360853534263.png

CARE Danmark fokuserer på hjælp til selvhjælp, og gennem vores arbejde i Afrika og Asien hjælper vi fattige familier med at skabe sig en bedre tilværelse. Sammen med lokale organisationer støtter CARE Danmark udsatte bønder i udviklingslandene. Med uddannelse og viden ruster vi fattige småbønder til selv at tackle klimaforandringerne. Vi sætter ind, før katastrofen rammer, fordi det både sparer liv, lidelse og penge. 

CARE Danmark er en del af CARE International, en af verdens største humanitære organisationer, som arbejder i 93 lande verden over og sidste år hjalp flere end 63 millioner mennesker.


Plastic Change.png

Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der arbejder internationalt. Vi skaber opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet i det hele taget. Vi arbejder med dokumentation, formidling og løsninger, der skal sætte fokus på plastikforurening over for befolkningen, industrien og politikerne.

Vi er ambitiøse, for udfordringen er stor. Om 10 år er mængden af plastik i havet fordoblet, og hvis vi lader stå til, overstiger plastikmængden i 2050 vægtmæssigt mængden af fisk. Plastic Change vil knække dén kurve.

Plastic Change består af det faste sekretariat der består af ca. 12 fastansatte, fordelt på alle niveauer i organisationen og en række uundværlige frivillige kræfter. Alle yder en stor, uvurderlig og professionel indsats for, at foreningen kan gennemføre sine ambitioner om at knække kurven for plastforurening.


Sex og Samfund Logo.jpg

I mere end 60 år har vi kæmpet for retten til at bestemme over sin egen krop. 

Hvad der startede med en gruppe kvindelige lægers kamp for at forhindre uønskede graviditeter for kvinder i Danmark, er nu vokset til en kamp for alle menneskers seksuelle sundhed og rettigheder i og udenfor Danmarks breder. Og kampen er lige så vigtig, som den var dengang. 

Siden læge Agnete Bræstrup tog de første spadestik til organisationens grundlæggelse, har vi været medlem af verdens førende familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation (IPPF).


Det Økologiske Råd Logo.png

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet.

Vi sætter fokus på problemer, der påvirker os alle sammen. F.eks. arbejder vi for at fjerne skadelige kemikalier i hverdagen og for at sikre en renere luft både i byen og på landet. Vi arbejder for at reducere energiforbruget til gavn for både klimaet og din pengepung. Og så finder vi løsninger til det kriseramte landbrug, der forener økonomi med hensynet til natur og miljø, og hvor mere økologi spiller en vigtig rolle.


Klimakollektivet Logo.PNG

KlimaKollektivet er et affinity-baseret politisk kollektiv. Vi arbejder for at konfrontere de underliggende årsager til klimaforandringerne – både i ord og i handlinger. Vi ser os selv som en del af den større globale bevægelse mod klimaforandringerne og det kapitalistiske system.

KlimaKollektivet arrangerer og deltager i en lang række forskellige aktiviteter om klima og kapitalisme. Vi samarbejder med andre grupper, der deler vores politiske analyser og organisatoriske strukturer.

Derudover arrangerer KlimaKollektivet filmaftener, events, baraftener, aktionstræninger osv.

For mere detaljeret info følg med på vores facebook eller tjek KlimaKollektivets events på dukop.


Bicycle Innovation Lab Logo.png

I Bicycle Innovation Lab afholder vi løbende forskellige arrangementer. Vi vil gerne fremme en cykelorienteret og fælles platform med henblik på at finde og udvikle nye og praktiske løsninger, samt at bidrage til en kritisk og frugtbar diskussion med nøglepersoner for  så vidt muligt at påvirke en politik vedrørende mobilitet for cyklister. Herudover vil vi gerne dele viden, værktøjer og kompetencer samt uddanne brugerne for at give dem mulighed for at blive mere aktivt involveret i cyklisme og cykelkultur.


SKIFERGAS NEJ TAK er et nationalt initiativ mod udvinding af skifergas. Formålet med initiativet er at sætte fokus på de skadelige virkninger for miljø og klima ved udvinding af skifergas, og få stoppet alle planer om skifergasboringer i Danmark. SKIFERGAS NEJ TAK fungerer som en samlet platform for samarbejde og koordinering mellem lokale grupper i Danmark. 

Hvis du også er interesseret i at arbejde for at få planerne om skifergasudvinding stoppet i Danmark, så send os en mail så vi kan koordinere vores indsats.

Vores mail er: info(snabel-a)skifergasnejtak.dk


fredsvagt logo.jpg

fredsvagten ved christiansborg

Som en vedvarende torn i øjet gør vi opmærksom på det absurde og farlige projekt: Krig mod Terror, som Danmark deltager i. Imidlertid er den torn øjensynlig ikke skarp nok til at ridse alvorligt i det offentlige billede: samfundet forekommer i almindelighed bedøvende ignorant overfor krigsherrernes hæslige rumlen. Nyheden om at USA pusler med planer om at anvende kernevåben ophidsede ikke den danske offentlighed synderligt. Det er så det hviner i både hjerte og hjerne af tomhed og uhygge.

FredsVagten anerkender således behovet for at udvide betydningen fra at være en torn i øjet til at blive grus i krigsmaskineriet.
Vi indser at vores aktiviteter må udvides til formelt at opsamle den sympati vi møder, dels for at få økonomi til at arbejde med FredsVagtens udtryk og synlighed, og dels for at øge den demokratiske opbakning og styrke bag de der til enhver tid står vagten.


vedvarende_energi_logo_gron.jpg

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, møder med politikere til støtte til lokale borgergrupper i Mozambique.

Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu - i vores egen hverdag og på politisk plan. Uanset om du er almindelig borger, politiker eller skoleelev - om du bor i Danmark eller Kenya - kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden.


UngEnergi Logo.jpg

UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er et netværk af unge, som arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne og arbejde sammen for en bæredygtig verden.

UngEnergi startede i 2012, da en gruppe engagerede unge fra VedvarendeEnergi tog på en messe på et gymnasium. Der blev de mødt af en overflod af unge, der gerne ville gøre en forskel for en mere bæredygtig verden, men ikke vidste hvordan de skulle gøre en reel forskel. I dag har UngEnergi over 100 medlemmer, 150 frivillige og lokalafdelinger i seks af landets regioner.

UngEnergi fokuserer på aktiviteter, der viser, hvordan vi kan reducere CO2‐udledning, øge anvendelsen af vedvarende energikilder og en ansvarlig brug af planetens ressourcer. Med vores aktiviteter vil vi vise, hvordan du og jeg kan gøre en forskel for en bæredygtig verden.

UngEnergis landsbestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og bestyrelsen varetager de vigtige beslutninger for organisationens fremtid. UngEnergis bestyrelse kan du kontakte på ungenergi-bestyrelse@ve.dk, såfremt du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde.


Landsforeningen for Økosamfund

Landsforeningen for Økosamfund samler de danske økosamfund, giver mulighed for erfaringsudveksling og arbejder politisk for at fremme økosamfundene i Danmark og inspirere det øvrige samfund til et mere bæredygtigt liv.


logo_main_oxfam_1.png

Oxfam IBIS er den danske del af Oxfam – en af verdens største udviklingsorganisationer. Vi er til stede i mere end 90 lande verden over. Sidste år fik mere end 19,2 millioner mennesker gavn af vores arbejde.

Oxfam IBIS er en bevægelse af mennesker, der ikke vil finde sig i fattigdom og ulighed. Vi hjælper børn og voksne til en bedre fremtid gennem uddannelse, så de kan bekæmpe fattigdom i deres eget liv og være med til at skabe bedre samfund. Vi redder liv, når katastrofen rammer.

Sammen tager vi fat på de store uretfærdigheder, der holder folk fast i fattigdom, som ulighed, diskrimination og klimaforandringer. Og vi stopper ikke, før ingen vokser op til et liv i fattigdom.

I Danmark gennemfører Oxfam IBIS hvert forår kampagnen Hele Verden i Skole - som omkring halvdelen af landets skoler deltager i.


DN Logo.jpg

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation. Som privat forening ønsker vi at være en åben og engageret aktør i civilsamfundet, en central og vigtig samarbejdspartner for myndigheder og politikere, og en attraktiv og aktiv medlemsforening for vores ca. 130.000 medlemmer. På vores Facebook-side værner vi om en konstruktiv dialog og debat, og derfor gælder en række retningslinjer. 
Indlæg der ikke overholder retningslinjer vil blive slettet. Vi forbeholder os retten til at udelukke personer, som gentagende gange har overtrådt vores retningslinjer.


Logo WWF.png

Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur.

WWF (World Wide Fund for Nature), blev grundlagt i september 1961. Det var omfattende ødelæggelse af Afrikas natur, der inspirerede den britiske biolog Sir Julian Huxley til at tage dette initiativ. Læs mere om WWF's grundlæggelse. I dag er WWF en af de største og mest respekterede uafhængige natur og miljøorganisationer i verden.

WWF's mission er at skabe en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. 


Cyklistforbundet Logo.gif

At kunne cykle giver frihed, glæde og oplevelser. Cyklistforbundet arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang. Vi er en demokratisk organisation, hvor alle, der ønsker et cykelvenligt samfund, kan
engagere sig. Vi er tilstede over hele Danmark og er en del af paraplyorganisation European Cyclists’ Federation. Op mod 300.000 børn og voksne deltager årligt i vores aktiviteter.


Materialecentralen.jpg

Materiale Centralen is a network linking resources, people and construction for local initiatives.
Materiale Centralen is one of the projects of Guldminen Kbh municipality experiment. It is a service improving circularity and environmental awarness.

 


Afrika-kontakt-white-logo.jpg

Afrika Kontakt (AK) er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.


Levende Hav_logo_1.jpg

Landsforeningen Levende Hav er opstået på initiativ fra mennesker, der på den ene eller anden måde har deres faglige kundskaber og daglige virke knyttet til havet. Det spænder fra arbejde med marinebiologi, erhvervsfiskeri, havforurening og resurseforvaltning til produktion af informations- og dokumentationsmaterialer omkring det marine miljø, og til fisk og skaldyr som en god og sund kost.


CONCITO logo.png

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet den 1. september 2008. CONCITOs formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Dette er stadig vores hovedfokus, men samtidig anerkendes nødvendigheden af at se klimaudfordringen som en integreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordner. 


letsgologo.png

LetsGo er en delebilordning hvor bilerne står på faste p-pladser, som de skal hentes fra og returneres til efter brug. Vi har 200 forskellige typer biler fordelt i København, Aarhus og Odense. Du skal være medlem for at reserverer en bil via vores app eller hjemmeside.

LetsGo har haft delebiler siden 2004. Vores medlemmer bidrager til at få færre biler i byerne og mindske CO2-udslippet.

LetsGo er ejet af Delebilfonden som er non-profit. Vores overskud går til at forbedre delebilordningen og udbrede grøn transport i Danmark.


EnergifondenLogoStor.png

Det er fondens formål at give tilskud til idéer indenfor vedvarende energiformer samt nye løsninger på miljøproblemer. For eksempel tilskud til at udvikle eller forbedre energianlæg, der fører til uafhængighed af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Fonden er en lille privat fond, som årligt uddeler omkring 500.000 kr. til ca. danske 50 projekter. Fondens bestyrelse arbejder frivilligt og står derfor kun i begrænset omfang til rådighed, hvorfor ansøgninger kun behandles på de fastsatte møder. Ansøgninger indkommet efter tidsfristen eller ansøgninger som ikke opfylder kravene afvises umiddelbart og kommer ikke i betragtning.  


13226731_1016485001774607_2770550045368030669_n.png

Mærk Kødet

"Mærk Kødet - Det Gør Kloden" - er en klimabevægelse, der arbejder for at øge danskernes bevidsthed om konsekvenserne af vores kødforbrug.


Frederiksund Klimaforening

Logo_Frederikssund-Klimaforening-1-e1527159338840-300x168.jpg

Frederikssund Klimaforening har disse to formålsparagraffer:

- på lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens konsekvenser.
- at arbejde for at udbrede kendskabet til og engagementet i en lokal klimapolitik, der er i overensstemmelse med ovennævnte formål.

Vi er meget fokuseret på hvad der foregår indenfor kommunegrænsen og bruger først og fremmest ressourcerne på det lokale arbejde. Det er trods alt her befolkningerne lever og satser på at skabe en meningsfuld tilværelse for sig selv og sine børn. Men vi samarbejder utrolig gerne på nationalt plan om konkrete emner. Det latente projekt hedder "kommunikation".


BLIV PARTNER

Hvis du gerne vil samarbejde med os, kan du kontakte os ved at udfylde nedenstående formular. Vi glæder os til at høre fra dig.


Navn *
Navn