Partnere 2019

Folkets Klimamarch er et græsrodsinitiativ, der organiserer en solidaritetsmarch klimaaktioner, menneskerettigheder og økonomisk og social retfærdighed. Vi arbejder med en række partnere, både lokale og internationale, der er dedikeret til at fremme hurtig og ansvarlig klimaaktion og social retfærdighed. De omfatter grupper, netværk, foreninger og organisationer.

350 Klimabevægelsen DK / NOAH / Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark) / Greenpeace Denmark / Omstilling Nu / Rådet for Bæredygtig Trafik / Verdens Skove / Bedsteforældrenes Klimaaktion / TIDTILFRED-aktivmodkrig / Black Lives Matter Denmark CARE Danmark / Sex & Samfund / Det Økologiske Råd / Klimakollektivet / Skifergas NEJ TAK / Fredsvagten ved Christiansborg / Vedvarende Energi / UngEnergi / Oxfam IBIS / Danmarks Naturfredningsforening / WWF / Cyklistforbundet / Materiale Centralen / Global Aktion (tidl. Afrika Kontakt) / CONCITO / Red Orangutangen / Den Grønne Studenterbevægelse / Folkekirkens Nødhjælps Ungdom / Amnesty International Danmark / Klimastrejke - Fridays For Future Denmark / Nyt Europa / Øko-net / BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening / Plastic Change /

Her kan du lærer mere om vores partnere. Nederst på siden kan du anmode om at blive partner.


 
NOAH---LOGO---TALL---COLOR.jpg

NOAH

NOAH er det danske medlem af Friends of the Earth, som er verdens største miljønetværk med medlemmer i 77 lande. NOAHs vision er en retfærdig og bæredygtig verden, hvor beslutningerne bliver taget demokratisk.

Grænserne for Jordens bæreevne er allerede overskredet. Vores del af verden har historisk set brugt flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljøødelæggelserne og den globale opvarmning. En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, transport- og forbrugsmønstre er nødvendig. Alle nutidige og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens ressourcer - uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi miljøretfærdighed!


Klimabevægelsen

Klimabevægelsen i Danmark arbejder kun med fredelige aktionsformer og hverken arrangerer, opfordrer til, eller støtter nogen anvendelse af vold, hærværk eller andre ukonstruktive og destruktive aktioner.

Klimabevaegelsen.jpg

Rådet for bæredygtig trafik

Rådet for Bæredygtig Trafik en en forening, som arbejder for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen på fossile brændstoffer.

Trafik er andet end biler. Bæredygtig trafik er: fodgængere, cyklister, letbaner, tog, busser og delebiler baseret på ikke-fossile brændstoffer. Dvs. transportformer som reducerer trængslen, luft og støjforureningen samt klimabelastningen.

RådetForBæredygtigTrafik.png

verdensskove-tagline-600_0-stor.jpg

Verdens skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove - både de danske skove og regnskoven. Vores vision er, at den vilde skovnatur bliver bevaret og fremmet, og at skovenes ressourcer bliver forvaltet socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvarligt. 
Vi skaber handlemuligheder for folk, der vil en verden med en rigere skovnatur.  

Vi finder nye måder at give den levende skov værdi for mennesker gennem politisk arbejde, kampagne- og oplysningsarbejde og konkrete projekter i regnskoven. 

Vi arbejder med skov inden for en række forskellige temaer i både Danmark og Latinamerika.

 


Bedsteforældrenes klimaaktion.png

Bedsteforældrenes klimaaktion

Bedsteforældrenes Klimaktion blev dannet i foråret 2017 som en temagruppe i Klimabevægelsen af bekymrede bedsteforældre, der er gået sammen om at gøre en aktiv forskel for at forbedre fremtidsudsigterne for generationen af børnebørn.

Bedsteforældrene laver klimaaktion ved dels at oplyse om løsninger på de menneskeskabte klimaforandringer og dels ved at være synlige i forbindelse med miljøsager og politiske valg med henblik på at lægge pres på politikerne for at få dem til at handle ansvarligt og retfærdigt.


Mellemfolkeligt samvirke actionaid logo.png

mellemfolkeligt samvirke

Sammen med lokale organisationer arbejder Mellemfolkeligt Samvirke for at støtte verdens fattigste mennesker i at kende og kræve deres rettigheder, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Samtidig kæmper Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark og EU for politiske beslutninger, der tager højde for udviklingen i fattige dele af verden, fx ved at tage skridt mod et globalt fair skattesystem.

Mellemfolkeligt Samvirke er en medlemsbåret forening, der har mere end 70 års erfaring med udviklingsarbejde. Vores indsatser sigter efter at forbedre levevilkårene for fattige mennesker, så de kan klare sig selv på lang sigt. I det konkrete arbejde er vores målgrupper primært kvinder og unge.


tid-til-fred-nyt-header_bred.png

tidtilfred - aktivmodkrig

Fælles udgangspunkt for gruppen ”TID TIL FRED – aktiv mod krig” er flg. teser:
Visionen er kort sagt; Verdensfred og et globalt samfund i solidaritet.

Følgende teser er udgangspunkt for gruppens arbejde: Sandheden er krigens første offer – viden og oplysning er vores våben, Frygten er krigens følgesvend – tryghed skabes kun med fred, Med krig følger krigsproduktion i stedet for samfundsgavnlig produktion og social omsorg, Krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader gennem mange generationer, Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber, Krig er terror og bringer ikke fred, Samfundets ressourcer skal bruges til gavn for alle – samfundet er os, Jordens ressourcer skal bruges i balance med naturen – fremtiden er vores, Alle folkeslag har ret til at forsvare deres jord, frihed, demokrati og selvbestemmelse. Gruppen støtter desuden modstanden mod "handelsaftalen" TTIP (og dermed og CETA og TISA)


23755667_10154844541775706_1024961116918854426_n.png

greenpeace

Handling siger mere end ord. Politikere og forretningsledere taler alt for ofte om miljøet, mens de handler alt for sjældent. Greenpeace derimod går fra ord til handling.

Greenpeace bekender sig til de fire principper, der indgår i civil ulydighed, som de formuleredes af Mahatma Gandhi og Martin Luther King: Ingen vold, intet hærværk, åbenhed og at tage ansvar for sine handlinger.

Greenpeace er politisk og økonomisk uafhængig.
Vi tager ikke imod bidrag fra hverken erhvervsliv, stater eller
mellemstatslige organer såsom EU eller FN.


37081335_631272297237893_5237115148866420736_n.jpg

black lives matter

Black Lives Matter Denmark is a platform from which to actively address and protest minority racism against people of color by the police and justice system. 
The active focus will mainly be for Denmark and Northern Europe while also updating with relevant news an international level. 

BLM Denmark will mainly address L67 law resulting in the Guantamamo - Concentration Camp type jailings of non-criminal innocent asylum seekers and immigrants rotting in jails for months on end.


care_logo-e1360853534263.png

CARE Danmark fokuserer på hjælp til selvhjælp, og gennem vores arbejde i Afrika og Asien hjælper vi fattige familier med at skabe sig en bedre tilværelse. Sammen med lokale organisationer støtter CARE Danmark udsatte bønder i udviklingslandene. Med uddannelse og viden ruster vi fattige småbønder til selv at tackle klimaforandringerne. Vi sætter ind, før katastrofen rammer, fordi det både sparer liv, lidelse og penge. 

CARE Danmark er en del af CARE International, en af verdens største humanitære organisationer, som arbejder i 93 lande verden over og sidste år hjalp flere end 63 millioner mennesker.


Sex og Samfund Logo.jpg

Sex & Samfund er en dansk NGO, der kæmper for alles ret til at være den, de er, elske hvem de vil og få de børn, de ønsker. 

Det har vi gjort i mere end 60 år. 

Vi ønsker en verden, hvor seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder er respekteret som en afgørende del af al menneskelig trivsel og bæredygtig udvikling, og hvor alle frit kan træffe egne informerede valg om seksualitet og reproduktion uden at blive diskrimineret.


Det Økologiske Råd Logo.png

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet.

Vi sætter fokus på problemer, der påvirker os alle sammen. F.eks. arbejder vi for at fjerne skadelige kemikalier i hverdagen og for at sikre en renere luft både i byen og på landet. Vi arbejder for at reducere energiforbruget til gavn for både klimaet og din pengepung. Og så finder vi løsninger til det kriseramte landbrug, der forener økonomi med hensynet til natur og miljø, og hvor mere økologi spiller en vigtig rolle.


Klimakollektivet Logo.PNG

KlimaKollektivet er et affinity-baseret politisk kollektiv. Vi arbejder for at konfrontere de underliggende årsager til klimaforandringerne – både i ord og i handlinger. Vi ser os selv som en del af den større globale bevægelse mod klimaforandringerne og det kapitalistiske system.

KlimaKollektivet arrangerer og deltager i en lang række forskellige aktiviteter om klima og kapitalisme. Vi samarbejder med andre grupper, der deler vores politiske analyser og organisatoriske strukturer.

Derudover arrangerer KlimaKollektivet filmaftener, events, baraftener, aktionstræninger osv.

For mere detaljeret info følg med på vores facebook eller tjek KlimaKollektivets events på dukop.


SKIFERGAS NEJ TAK er et nationalt initiativ mod udvinding af skifergas. Formålet med initiativet er at sætte fokus på de skadelige virkninger for miljø og klima ved udvinding af skifergas, og få stoppet alle planer om skifergasboringer i Danmark. SKIFERGAS NEJ TAK fungerer som en samlet platform for samarbejde og koordinering mellem lokale grupper i Danmark. 

Hvis du også er interesseret i at arbejde for at få planerne om skifergasudvinding stoppet i Danmark, så send os en mail så vi kan koordinere vores indsats.

Vores mail er: info(snabel-a)skifergasnejtak.dk


fredsvagt logo.jpg

fredsvagten ved christiansborg

Som en vedvarende torn i øjet gør vi opmærksom på det absurde og farlige projekt: Krig mod Terror, som Danmark deltager i. Imidlertid er den torn øjensynlig ikke skarp nok til at ridse alvorligt i det offentlige billede: samfundet forekommer i almindelighed bedøvende ignorant overfor krigsherrernes hæslige rumlen. Nyheden om at USA pusler med planer om at anvende kernevåben ophidsede ikke den danske offentlighed synderligt. Det er så det hviner i både hjerte og hjerne af tomhed og uhygge.

FredsVagten anerkender således behovet for at udvide betydningen fra at være en torn i øjet til at blive grus i krigsmaskineriet.
Vi indser at vores aktiviteter må udvides til formelt at opsamle den sympati vi møder, dels for at få økonomi til at arbejde med FredsVagtens udtryk og synlighed, og dels for at øge den demokratiske opbakning og styrke bag de der til enhver tid står vagten.


vedvarende_energi_logo_gron.jpg

VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der i mere en 40 år har arbejdet for at fremme den grønne omstilling. Vi er uafhængige af kommercielle og partipolitiske interesser, og ser CO2-reduktion, miljøhensyn, social retfærdighed og økonomisk ansvarlighed i lokal og global sammenhæng.

Klimaforandringerne kender ingen grænser. Derfor er VedvarendeEnergis indsats både lokal, national og international. Vores aktiviteter spænder fra miljøgrupper på danske ungdomsuddannelser, møder med politikere til støtte til lokale borgergrupper i Mozambique.

Vi mener, at alle kan gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden. Der skal handles nu - i vores egen hverdag og på politisk plan. Uanset om du er almindelig borger, politiker eller skoleelev - om du bor i Danmark eller Kenya - kan du gøre en konkret forskel for en bæredygtig verden.


UngEnergi Logo.jpg

UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er et netværk af unge, som arbejder for at samle en hel generation om at standse klimaforandringerne og arbejde sammen for en bæredygtig verden.

UngEnergi startede i 2012, da en gruppe engagerede unge fra VedvarendeEnergi tog på en messe på et gymnasium. Der blev de mødt af en overflod af unge, der gerne ville gøre en forskel for en mere bæredygtig verden, men ikke vidste hvordan de skulle gøre en reel forskel. I dag har UngEnergi over 100 medlemmer, 150 frivillige og lokalafdelinger i seks af landets regioner.

UngEnergi fokuserer på aktiviteter, der viser, hvordan vi kan reducere CO2‐udledning, øge anvendelsen af vedvarende energikilder og en ansvarlig brug af planetens ressourcer. Med vores aktiviteter vil vi vise, hvordan du og jeg kan gøre en forskel for en bæredygtig verden.

UngEnergis landsbestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, og bestyrelsen varetager de vigtige beslutninger for organisationens fremtid. UngEnergis bestyrelse kan du kontakte på ungenergi-bestyrelse@ve.dk, såfremt du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde.


logo_main_oxfam_1.png

Oxfam IBIS er den danske del af Oxfam – en af verdens største udviklingsorganisationer. Vi er til stede i mere end 90 lande verden over. Sidste år fik mere end 19,2 millioner mennesker gavn af vores arbejde.

Oxfam IBIS er en bevægelse af mennesker, der ikke vil finde sig i fattigdom og ulighed. Vi hjælper børn og voksne til en bedre fremtid gennem uddannelse, så de kan bekæmpe fattigdom i deres eget liv og være med til at skabe bedre samfund. Vi redder liv, når katastrofen rammer.

Sammen tager vi fat på de store uretfærdigheder, der holder folk fast i fattigdom, som ulighed, diskrimination og klimaforandringer. Og vi stopper ikke, før ingen vokser op til et liv i fattigdom.

I Danmark gennemfører Oxfam IBIS hvert forår kampagnen Hele Verden i Skole - som omkring halvdelen af landets skoler deltager i.


DN Logo.jpg

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation. Som privat forening ønsker vi at være en åben og engageret aktør i civilsamfundet, en central og vigtig samarbejdspartner for myndigheder og politikere, og en attraktiv og aktiv medlemsforening for vores ca. 130.000 medlemmer. På vores Facebook-side værner vi om en konstruktiv dialog og debat, og derfor gælder en række retningslinjer. 
Indlæg der ikke overholder retningslinjer vil blive slettet. Vi forbeholder os retten til at udelukke personer, som gentagende gange har overtrådt vores retningslinjer.


Logo WWF.png

Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, kontorer i 80 forskellige lande, over 5.000 medarbejdere og mere end 1.200 aktive projekter til bevarelse, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur.

WWF (World Wide Fund for Nature), blev grundlagt i september 1961. Det var omfattende ødelæggelse af Afrikas natur, der inspirerede den britiske biolog Sir Julian Huxley til at tage dette initiativ. Læs mere om WWF's grundlæggelse. I dag er WWF en af de største og mest respekterede uafhængige natur og miljøorganisationer i verden.

WWF's mission er at skabe en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. 


Cyklistforbundet Logo.gif

At kunne cykle giver frihed, glæde og oplevelser. Cyklistforbundet arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang. Vi er en demokratisk organisation, hvor alle, der ønsker et cykelvenligt samfund, kan
engagere sig. Vi er tilstede over hele Danmark og er en del af paraplyorganisation European Cyclists’ Federation. Op mod 300.000 børn og voksne deltager årligt i vores aktiviteter.


Materialecentralen.jpg

Materiale Centralen is a network linking resources, people and construction for local initiatives.
Materiale Centralen is one of the projects of Guldminen Kbh municipality experiment. It is a service improving circularity and environmental awarness.

 


GA_logo stort (1).jpg

Global Aktion (tidligere Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

I dag er uhørt meget magt og rigdom koncentreret på meget få hænder. De nationale og globale politiske og økonomiske eliter, herunder de multinationale virksomheder, har tilegnet sig vidtgående kontrol over verdens ressourcer. Det skaber en ulige verden, hvor magt og rigdom tilfalder de få, ikke de mange – og hvor folkets interesser overses til fordel for den økonomiske profit. Det er en skævvridning, der øger fattigdommen og undergraver demokratiet. Disse nuværende globale strukturer er således en hindring for den globale retfærdighed, vi og vores samarbejdspartnere kæmper for.


CONCITO logo.png

Danmarks grønne tænketank CONCITO blev stiftet den 1. september 2008. CONCITOs formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Dette er stadig vores hovedfokus, men samtidig anerkendes nødvendigheden af at se klimaudfordringen som en integreret del af en lang række andre ressource- og bæredygtighedsdagsordner. 


save the oranguran.jpg

Red Orangutangen er en dansk miljøorganisation, der siden 2003 har arbejdet for at bevare den kritisk truede orangutang og sikre bevarelsen af dens regnskovshjem. Red Orangutangen arbejder bredt med to indsatsområder, der sikrer langsigtede løsninger: Hjælp til nødstedte orangutanger: Redning og rehabilitering af orangutanger, som er kommet i klemme i mødet med mennesker, og genudsættelse i vild natur. Beskyttelse af de vilde orangutangbestande: Bevarelse og genopretning af regnskovsområder, der sikrer orangutangens overlevelsesmuligheder og medvirker til øget biodiversitet og klimastabilisering. Herunder sikring af rettigheder og udvikling for lokalbefolkningen, der sigter mod social, økonomisk og naturressourcemæssig bæredygtighed.

Red Orangutangen arbejder derudover med kommunikations- og oplysningsarbejde for at informere om den kritiske situation, der gør sig gældende i forhold til den vilde orangutangs overlevelse og rydningen af dens levesteder i regnskoven.


Folkekirkens Nødhjælps Ungdom_lille.JPG

Folkekirkens Nødhjælps Ungdom er en ungdomsorganisation som engagerer unge til fordel for en mere retfærdig verden. Det gør vi gennem kreative kampagner, sjove aktiviteter og et politiske netværk.

Vi en del af Changemaker International, en samling af ungdomsorganisationer med relation til ACT-Alliancen. I Changemaker samarbejder vi med andre unge om både kampagner og politik på tværs af Europa, Afrika og Asien ud fra fælles mål om at fremme global retfærdighed.


Amnesty_logo_CMYK_yellow.jpg

Amnesty International er verdens største menneskerettighedsbevægelse. Vi kæmper for frihed, retfærdighed og et værdigt liv for hvert enkelt menneske. Vores medlemmer og aktivister er helt afgørende for vores arbejde.

Klimaforandringerne kan føre til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne for de fattigste og mest udsatte mennesker. Mere ekstremt vejr vil koste mange menneskeliv, og klimaforandringerne vil fordrive mange fra deres hjem og true deres adgang til sundhed, mad og vand. 

Amnesty opfordrer regeringer til at handle nu ved blandt andet at mindske CO2-udslippet. Samtidig støtter vi adgangen til information, deltagelse og mobilisering for alle oprindelige folk, organisationer og fagbevægelser, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere.


Klimastrejke - Fridays for Future Denmark er en del af den internationale bevægelse af klimastrejkende børn og unge, der er inspireret af Greta Thunbergs skolestrejke for klimaet. Fridays for Future forlanger at beslutningstagere handler i overenstemmelse med Parisaftalens mål om at holde global opvarmning under 1,5 grad, og sørge for en retfærdig omstilling af vores nationale og globale samfund. Vi henviser til videnskaben, som tydeligt beskriver det økologiske kollaps, gennme klimaforandringer i IPCC rapporterne, og tabet af liv på Jorden i IPBES rapporterne.

I Danmark organiserer vi klimastrejker i forskellige byer, for på den måde at give befolkningen mulighed for at vise sine ønsker, sin utilfredshed, og sit krav om omgående handling fra beslutningstagerne. Vi opfordrer til at alle borgere deltager i lokale, nationale og internationale aktiviteter, der øger bevidstheden om klimakrisen og biodiversitetskrisen, og styrker den demokratiske indsats. Vi glæder os over at engagementet vokser, og at Folkets Klimamarch er med til at vise vejen.


Nyt_Europa.png

Nyt Europa er en non-profit organisation, som arbejder for et bæredygtigt og demokratisk EU. Vi tror på, at EU kan spille en central rolle for at sikre en bæredygtig verden. En verden, hvor der er økonomisk, social, miljømæssig og demografisk balance. Vi tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt.


ECO-NET_logo.jpg
grøntoverblik_lille.JPG

Øko-net er en dansk miljø- og folkeoplysnings-organisation, der har virket i 25 år, siden 1994. Øko-nets overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, og det er Øko-nets formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling. Øko-net står bag og driver portalen Grønt Overblik hvor man kan søge efter grønne organisationer, arrangementer og udgivelser i hele landet!
Læs mere om Øko-net her: www.eco-net.dk
Besøg portalen Grønt Overblik her: www.grontoverblik.dk
Øko-net er medlem af de fire paraplyorganisationer:
“92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (24 danske miljø- og udviklingsorganisationer), “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (34 landsdækkende, folkeoplysende organisationer), “RCE Danmark - Netværk for Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” (danske uddannelsesorganisationer) og “CISU - Civilsamfund i Udvikling” (260 danske udviklingsorganisationer)


sorte viber.png

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er foreningen for alle, der vil vide mere om fugle og natur og støtte vores arbejde for et rigt og varieret fugleliv. I DOF kan du få viden om alt fra fuglefodring til fuglekasser og havefugle og rovfugle. DOF arbejder også internationalt og driver en række fuglereservater i Danmark gennem Fugleværnsfonden. Få mere at vide på www.dof.dk


Plastic+Change.png

Plastic Change arbejder for at forebygge og bekæmpe plastikspild og plastikforurening. For at sikre, at fremtidige generationer skal kunne leve i og ernære sig af et miljø uden plastikforurening.

Plastic Change vil skabe handling – lokalt, nationalt og globalt. Det skal ske gennem dokumentation, formidling og løsninger med fokus på plastikforurening – over for og i samarbejde med befolkning, erhvervsliv og politikere.


BLIV PARTNER

Hvis du gerne vil samarbejde med os, kan du kontakte os ved at udfylde nedenstående formular. Vi glæder os til at høre fra dig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI HAR LUKKET FOR TILMELDING AF FLERE PARTNERE FOR
FOLKETS KLIMAMARCH KØBENHAVN: VALGET 2019 I DENNE OMGANG.
NYE ANMODNINGER OM PARTNERSKAB VIL DERFOR
IKKE LÆNGERE BLIVE TAGET I BETRAGTNING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Navn *
Navn