fbsquare.jpg
 

Folkets Klimamarch København – Det vigtigste valg!

Den næstsidste lørdag før Folketingsvalget 2019 er vi på gaden i København igen. Vi går, fordi dette er det vigtigste valg i mange år - måske nogensinde!

Vi har kun 10 år til at halvere drivhusgasudledningerne på globalt niveau. Og klimakrisen er kun én af flere globale miljømæssige udfordringer, som vi skal løse nu!

Vi ser en alarmerende stigning i den økonomiske ulighed og i opbakningen til antidemokratiske og intolerante politiske ledere verden rundt. Disse udfordringer er forbundne, og vi må derfor tackle dem som én. Derfor går vi for at vise opbakning til de politikere, som vil iværksætte en ansvarlig og retfærdig klimapolitik og handle nu for at afværge klimakrisen. Vi har ikke brug for flere hensigtserklæringer, udsættelser og skåltaler. Vi har brug for handling nu.

Vi går for et Danmark, der kan være globalt foregangsland og vise vejen mod en miljømæssigt bæredygtig og socialt retfærdig samfundsmodel. Vi går sammen på tværs af bevægelser og generationer for at forsvare vores demokrati, menneskerettigheder, tolerance og social og økonomisk sammenhængskraft, som de kvaliteter, der muliggør, at vi løser klima- og miljøkrisen.

For hver dag uden handling bliver problemerne sværere at løse. Derfor vil vi inden valget samles om at give et klart mandat til vore politikere – uanset hvilket parti de måtte tilhøre. Derfor beder vi alle om at gå:

● For en grøn omstilling, som starter umiddelbart efter valget, og som sikrer at det danske klimaaftryk 1 halveres i 2030 og går i nul i 2040

● For en grøn omstilling, som bygger på social retfærdighed og medmenneskelighed

● For et Danmark, som sætter mennesker og miljø før økonomisk vækst

● For et Danmark, der viser vejen globalt ved at blive et miljømæssigt bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund

● For et Danmark, som internationalt kæmper for at give en større stemme og støtte til de nationer, grupper og individer der er mest sårbare over for klimaforandringerne Folkets Klimamarch København er en del af den globale klimabevægelse.

Den 8. september 2018 gik vi sammen med aktioner over hele verden for at markere behovet for en hurtig og retfærdig omstilling til en fossilfri verden. I København var vi over 15.000 mennesker på gaden, samtidig med begivenheder i Århus, Aalborg, Odense og resten af verden. Nu går vi, fordi det kommende folketingsvalg er det vigtigste valg i Danmark i mange år! En dag med taler, bevægelse og aktivisme: Folkets Klimamarch 2019 vil skabe rammen for en fredelig, folkelig og festlig demonstration.

En dag med taler, bevægelse og aktivisme:

Folkets Klimamarch 2019 vil skabe rammen for en fredelig, folkelig og festlig demonstration.

Vi mødes kl. 13 et centralt sted i København til taler og musik, før vi sammen går ad en rute rundt i København. Igen i 2019 vil vi søge at organisere Folkets Klimamarch på en måde så flest muligt kan deltage – uanset alder, køn, mobilitet, sprogkundskaber, osv.

Hvem er vi?

Vi er et lille netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Vi er drevet af en følelse af ansvar for at bevæge verden i en mere social retfærdig og miljømæssigt bæredygtig retning. Vi samarbejder med danske og internationale organisationer, der arbejder for samme mål.

Hvordan kan du involvere dig?

Vi har brug for dig - dine ideer, din tid, din krop – for at skabe en kæmpe march, der kan flytte valget! Hold derfor øje med denne side, hvor vi løbende vil informere om marchen, samt arrangementer op til dagen, hvor vi vil mødes og mobilisere. Følg med på: klimamarchkbh.com og på Facebook

Vil du være frivillig?

Hvis du vil hjælpe på selve dagen for marchen og/eller før kan du kontakte climatemarchcph@gmail.com

Har du spørgsmål/ideer til os?

Skriv til os på climatemarchcph@gmail.com.